Aktuálně

Pokyny pro prodej povolenek v roce 2019 

Prodejem členských známek a povolenek byl pověřen Tymkiv Jiří tel.725 748  884

Lov pstruhů na dírkách arealu sádek 

Pravidla lovu pstruhu 

Pstruzi už byli vysazeni a čeká se na dostatečnou sílu ledu, abychom mohli zahájit lov. Služba bude zde zveřejněna s týdenním předstihem. Pokud nebude led na rybníku lze lov provádět ze břehu, tento lov je třeba si domluvit se správcem sádek.

 

Důležité upozornění:
Na základě  vyhlášky č. 25/2018 Sb. Ministerstva zemědělství ze dne 7.2.2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., tedy prováděcí vyhláška k zákonu č. 99/2004 Sb. O rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a změně některých zákonů (Zákon o rybářství), projednal Svazový výbor Moravského rybářského svazu, z.s. dne 29.3.2018 změnu Bližších podminek výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových a hlasováním schválil změny doby lovu s účinností od 1.4.2018 v souladu s touto vyhláškou takto:
a) v měsíci dubnu, květnu, červnu, červenci, srpnu a září od 4 do 24 hodin,
b) v měsíci říjnu, listopadu, prosinci, lednu, únoru a březnu od 5 do 22 hodin.
Svazový výbor touto cestou dále opravuje tiskové chyby v Bližších podmínkách výkonu rybářského práva na rybářských revírech mimopstruhových: 
v popisu chybně uvedena míra kapra 40 - 70 cm max.- platí míra kapra 45 - 70 cm max !!!
 
popis doplněn: 
Zákaz lovu ze břehu souběžného s náhonem (od hráze po přítok), v místě vyznačeného tabulemi.
Míra kapra 45 cm, štiky 60cm
.
 

Odevzdávání evidencí docházek a sumářů

Sumáře lze vyzvednout ve sportovních potřebách v Jemnici nebo stáhnout  zde ve složce dokumentů Sumář pro vypnění na počítači , nutno povolit úpravy  a řádně vyplněné odevzdat do 15 dnů po skončení platnosti povolenky  ve sportovních potřebách  v Jemnici. Sumáře nelze posílat elektronicky z důvodu nutnosti odevzdání povolenky k lovu s evidencí docházek a úlovků na revírech mimopstruhových a sumáře.

Upozornění pro rybáře

Rybník Obora v Budíškovicích se napouští po opravě vypouštěcího zařízení.

Budečský rybník vypuštěn z důvodu opravy vypouštěcího zařízení a opravy hráze.